മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ

മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ

ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോഴും വധശിക്ഷയുള്ളത് ?

ഒക്ടോബർ 10നാണ് വധശിക്ഷക്കെതിരായ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാചരണം നടന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്ത്രീകളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും ആരോഗ്യവും അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈ വർഷത്തെ സന്ദേശം. ആംനെസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണലിന്റെ 2020 വധശിക്ഷ...

ഖദ്ദാഫിയെ ഓർക്കുമ്പോൾ

2011-ലെ ലിബിയൻ വിപ്ലവത്തെയും പ്രക്ഷോഭത്തെയും തുടർന്ന്, ദീർഘകാല ഏകാധിപതി മുഅമ്മർ ഖദ്ദാഫി സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെടുകയും ലിബിയൻ തെരുവിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു, എണ്ണ സമ്പന്നമായ വടക്കേ ആഫ്രിക്കൻരാജ്യത്തിലെ നാലു...

error: Content is protected !!