ഡോ. അദ്നാൻ അബൂ ആമർ

ഡോ. അദ്നാൻ അബൂ ആമർ

Dr Adnan Abu Amer is the head of the Political Science Department at the University of the Ummah in Gaza. He is a part-time researcher at a number of Palestinian and Arab research centers and he periodically writes for Al Jazeera, the New Arabic and the Monitor. He wrote more than 20 books on the Arab-Israeli conflict, the Palestinian resistance and Hamas.

ഇസ്രയേൽ- ഇറാൻ സൈബർപോര് ചൂട് പിടിക്കുമ്പോൾ

ഇസ്രയേലും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സൈബർ യുദ്ധം പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്നാണ് സമീപകാല സംഭവങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവയുടെയൊന്നും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇരുകൂട്ടരും ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടുമില്ല. ഇറാനിലെ ഒരു...

Don't miss it

error: Content is protected !!