അസ്മാഅ് മുഹമ്മദ് ജര്‍റാദ്

അസ്മാഅ് മുഹമ്മദ് ജര്‍റാദ്

beauty.jpg

നീ ശരിക്കും സുന്ദരിയാണ്

എല്ലാ യുവതികളുടെയും മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന ചോദ്യമാണ് താന്‍ സുന്ദരിയാണോ എന്നത്. യാതൊരു അഹങ്കാരവും കൂടാതെ, ആത്മാര്‍ത്ഥമായി നീ ഉത്തരം പറയുക. ആരും കേള്‍ക്കാതെ നീയത് പറയുക. ഇത്തവണയെങ്കില്‍...

error: Content is protected !!