ഇദ്‌രീസ് തൗഫീഖ്‌

ഇദ്‌രീസ് തൗഫീഖ്‌

spain-1000.jpg

മത സഹിഷ്ണുത ഇസ്‌ലാമിക ചരിത്രത്തില്‍

മതപരമായ അസഹിഷ്ണുത എന്നത് ആധുനിക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമായിത്തീര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലവരായ ജനങ്ങള്‍ അവര്‍ ഏത് വിശ്വാസത്തില്‍പ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും മറ്റൊരു മതത്തെ പരിഹസിക്കുകയോ അവളേഹിക്കുകയോ ചെയ്യില്ലെന്നത് ജീവിത യാഥാര്‍ഥ്യമായിരക്കെയാണിത്. നന്മ...

life1.jpg

ഈ ലോകം മനോഹരമാണ്; ജീവിതവും

നാം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കൂടുതല്‍ സങ്കീര്‍ണമാക്കുന്നത്. അല്ലേ? പത്രങ്ങളിലും ടി.വിയിലും കാണുന്ന അക്രമവും ഹിംസയും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിരസമാക്കുന്നത്. ചിലപ്പോള്‍ കോളേജിലോ ജോലിസ്ഥലത്തോ നാം...

satanic.jpg

നമ്മുടെ ആജന്മ ശത്രു

ദീര്‍ഘകാലം പലരേയും നിങ്ങള്‍ക്ക് വിഡ്ഢികളാക്കാം. സ്വന്തത്തെ പോലും. എന്നാല്‍ അല്ലാഹുവിനെ വിഡ്ഢിയാക്കാനോ അല്ലാഹുവിന്റെ അറിവില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനോ നമുക്കാവില്ല. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ തുടിപ്പും മിടിപ്പും അറിയുന്നവനല്ലോ...

Don't miss it

error: Content is protected !!