എം.കെ. മുഹമ്മദലി

എം.കെ. മുഹമ്മദലി

സാമൂഹിക പുരോഗതിക്ക് സംഘടിത സകാത്ത്

റമദാന് മുന്നോടിയായി ബൈതുസകാത്ത് കേരള നടത്തുന്ന സകാത്ത് പ്രചരണ കാമ്പയിനാണ് സാമൂഹിക പുരോഗതിക്ക് സംഘടിത സകാത്ത് എന്നത്. സമ്പത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇബാദത്താണ് സകാത്തെന്ന് നമുക്കറിയാം. സകാത്തിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ...

candle.jpg

തിന്മയുടെ കൂരിരുട്ടില്‍ നന്മയുടെ കൈത്തിരി തെളിയിക്കേണ്ടവരാണ് നാം

ഓരോ സത്യവിശ്വാസിയിലും താന്‍ നിര്‍വഹിക്കേണ്ട ചുമതലയെ കുറിച്ച ബോധം ഒന്നുകൂടി ഉണര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ട ഒരു കാലത്താണ് നമ്മളുള്ളത്. ഭൂമിയിലെ ജീവിതം സുരക്ഷിതവും സമാധാനപരവുമാകുന്നതോടൊപ്പം മരണാന്തര ജീവിതം വിജയകരമാക്കി...

Don't miss it

error: Content is protected !!