ഓഡ്രി ട്രഷ്‌കെ

ഓഡ്രി ട്രഷ്‌കെ

Mugal-Persian.jpg

ശര്‍മയിലൂടെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്ന മുഗള്‍ പേര്‍ഷ്യന്‍ കാവ്യലോകം

മുഗള്‍ സംസ്‌കാരത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലനേട്ടങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് പേര്‍ഷ്യന്‍ സാഹിത്യം. എന്നാല്‍ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതിനെ കുറിച്ച് ആര്‍ക്കും വലിയ ധാരണയില്ല. മുഗള്‍ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അവസാനകാലത്ത് പ്രചുരപ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഉര്‍ദു ഭാഷയില്‍...

Don't miss it

error: Content is protected !!