ഡോ. ആസിമുബ്‌നു അബ്ദുല്ല

ഡോ. ആസിമുബ്‌നു അബ്ദുല്ല

eid.jpg

ചെറിയ പെരുന്നാള്‍ : പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകള്‍

1. പെരുന്നാള്‍ ദിവസം തക്ബീര്‍ ധാരാളമായി ചൊല്ലുക. ഇതിന്റെ സമയപരിധി ചെറിയ പെരുന്നാള്‍ ഉറപ്പിച്ചത് മുതല്‍ ആരംഭിക്കുകയും പെരുന്നാല്‍ നമസ്‌കാരത്തോടെ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്ലാഹു പറയുന്നു :...

error: Content is protected !!