സാബിര്‍ എം

സാബിര്‍ എം

സമീറ അലി നെജാദ് ; കരുണയുടെ നിറകുടമായ മാതാവ്

2007-ല്‍ തെരുവ് സംഘട്ടത്തിനിടെ അബ്ദുല്ല ഹുസൈന്‍ സാദിഹ് എന്ന തന്റെ  പ്രിയ പുത്രന്‍ മരണ മടഞ്ഞതിന്റെ തീരാ ദുഖവും പേറി ജീവിക്കുന്ന ആ മാതാവിന് നാലു വര്ഷം...

error: Content is protected !!