അനില ദൗലത്‌സായി | മീനാ മേനോന്‍

അനില ദൗലത്‌സായി | മീനാ മേനോന്‍

അഫ്ഗാന്‍ വിധവകളും അധിനിവേശ സംരക്ഷകരും

ജോണ്‍ ഹോപ്കിന്‍സ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ ആന്ത്രോപോളജിയില്‍ 'വൈധവ്യത്തിന്റെ വംശശാസ്ത്രവും കാബൂളിലെ സംരക്ഷണവും' എന്ന വിഷയത്തില്‍ ഗവേഷകയാണ് അനില ദൗ്‌ലത്‌സായി. യുദ്ധവും ശേഷിക്കുന്നതും: സമകാലീന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ, കാബൂളിലെ നിത്യജീവിതം എന്ന...

Don't miss it

error: Content is protected !!