ഡോ. അബ്ദുസ്സലാം ബിന്‍ മുഹമ്മദ് ശുവൈഇര്‍

ഡോ. അബ്ദുസ്സലാം ബിന്‍ മുഹമ്മദ് ശുവൈഇര്‍

discount.jpg

ഇളവുകള്‍ തേടി നടക്കുന്നവര്‍

ഇളവുകളെ മാത്രം തേടിപ്പോകുന്നതിനെ വിലക്കുന്ന പൂര്‍വീകരുടെ വചനങ്ങള്‍ ധാരാളമുണ്ട്. ഇമാം ഔസാഇ വിവരിക്കുന്നു : ആരെങ്കിലും ഇളവുകള്‍ മാത്രം തേടിപ്പോകുന്നുവെങ്കില്‍ അവന്‍ നിരീശ്വരവാദിയായേക്കും. ഇമാം അഹ്മദ് വിവരിക്കുന്നു:...

error: Content is protected !!