അര്‍ഷി ഖുറൈശി

അര്‍ഷി ഖുറൈശി

‘പപ്പയില്ലാത്ത ജീവിതം മറ്റൊന്നിനും പകരമാവില്ല’

11കാരനായ ആസാദും കൊച്ചുസഹോദരന്‍ 9കാരനായ അയാനും അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ വീടായ ഗാസിയാബാദിലെ ലോനിയിലെ ടെറസില്‍ ഇരിക്കുകയാണ്. അവര്‍ കളിചിരിയിലാണെങ്കിലും ഉള്ളില്‍ സങ്കടം അടക്കിപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 'ഞങ്ങളുടെ പിതാവില്ലാതെ, എല്ലാം...

Don't miss it

error: Content is protected !!