അഹ് മദ് റാഫി അൽ അൻസി

Parenting

സന്താനപരിപാലനം; താല്‍ക്കാലികാശ്വാസമല്ല വേണ്ടത്

ഒരു വിശുദ്ധ റമദാനിലെ സുബ്ഹി നമസ്‌കാരത്തില്‍ എന്റെ മുന്നിലെ സ്വഫ്ഫില്‍ നിന്നിരുന്നത് ഏകദേശം നാല് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയും അവന്റെ പിതാവുമായിരുന്നു. നമസ്‌കാരത്തിന് കൈ കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ്…

Read More »
Family

ആത്മസംയമനം; സ്രേഷ്ഠമായ മാര്‍ഗം

ജനങ്ങളുമായി ഇടപെടുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ആത്മസംയമനം പാലിക്കാനാകാതെ വരുന്നു. മിക്ക സമയങ്ങളിലും മനോവികാരമായിരിക്കും വിധി നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നത്. ഇത്തരം അവസരങ്ങളില്‍ മനോവികാരം സ്‌നേഹത്തിലേക്കോ ദേഷ്യത്തിലേക്കോ ആയിരിക്കും നയിക്കുക. അല്ലെങ്കില്‍…

Read More »
Personality

വളരൂ ആത്മ വിമർശനത്തിലൂടെ

ചിലർ നടത്തുന്ന തെറ്റിധാരണയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട് : “എനിക്ക് ഇന്ന മേഘലയിൽ പത്തു വർഷത്തെ അനുഭവ സമ്പത്തുണ്ട്.” ആ ഇടത്തിൽ പത്തു വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്…

Read More »
Close
Close