സഈദ് അൽഹാജ്

സഈദ് അൽഹാജ്

തുർക്കി വിഷയങ്ങളിൽ വിദഗ്ധനായ ഫലസ്തീനി എഴുത്തുകാരൻ

തുർക്കിയ ഭൂകമ്പത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ

തുർക്കിയിലെ ഭൂകമ്പബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ രക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനത്തോട് അടുക്കവെ നാശനഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച ഒരു ഏകദേശ കണക്ക് ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും തുർക്കിയക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ...

അബ്ദുല്ല ഗുൽ മത്സരിക്കാനുണ്ടാകുമോ?

തുർക്കിയയിൽ ഈ വർഷം ജൂണിൽ നടക്കാനിരുന്ന പ്രസിഡന്റ് - പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അൽപ്പം നേരത്തെ, അതായത് മെയ് പതിനാലിന് തന്നെ നടക്കുമെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായിക്കഴിഞ്ഞു. തുർക്കിയ പ്രസിഡന്റ്...

അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉർദുഗാൻ ജയിക്കുമോ ?

തുർക്കിയിൽ പ്രസിഡന്റ് - പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കാൻ ഇനി ആറ് മാസമെങ്കിലുമുണ്ട്. പക്ഷെ ജനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലായിക്കഴിഞ്ഞു. നിരവധി അഭിപ്രായ സർവെകളും വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതിലെല്ലാം...

ഉർദുഗാനെതിരെ പൊതു സ്ഥാനാർഥി ഉണ്ടാകുമോ?

തുർക്കിയിൽ പ്രസിഡന്റ് - പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കെ, പ്രതിപക്ഷ അണിയിലെ പ്രധാന ചിന്ത നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് റജബ് ത്വയ്യിബ് ഉർദുഗാനെതിരെ ശക്തനായ ഒരു പൊതു സ്ഥാനാർഥിയെ...

Don't miss it

error: Content is protected !!