ജെസീക്ക ഹാച്ചര്‍

ജെസീക്ക ഹാച്ചര്‍

somalia-fishing.jpg

അനധികൃത മത്സ്യബന്ധനവും കടല്‍കൊള്ളക്കാരുടെ തിരിച്ചു വരവും

10.5 ദശലക്ഷമാണ് സോമാലിയയിലെ ജനസംഖ്യ. ജനസംഖ്യയുടെ ഭൂരിഭാഗവും മുസ്‌ലിംകളായ ഈ രാജ്യം കാലങ്ങളായി ദാരിദ്യത്തിന്റെയും പട്ടിണിയുടെയും പര്യായമാണ്. ഈയിടെ സോമാലിയ അന്താരാഷ്ട്ര പത്രതലക്കെട്ടുകളില്‍ സ്ഥാനം പിടിച്ചത് കടല്‍ക്കൊള്ളയുടെ...

Don't miss it

error: Content is protected !!