മഹ ഹിലാൽ, ദരക്ഷൻ രാജ

മഹ ഹിലാൽ, ദരക്ഷൻ രാജ

പകർച്ചവ്യാധിക്കു മുന്നിൽ പകച്ചുനിൽക്കുന്ന യുദ്ധകൊതിയൻമാർ

ഭീകരതയെ ചെറുക്കുന്നതിനും മുസ്‌ലിം സമൂഹങ്ങളെ ക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി ഒരു വലിയ സംവിധാനം തന്നെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2001 മുതൽ 10 ലക്ഷത്തിലധികം...

Don't miss it

error: Content is protected !!