നിധീഷ് വില്ലാട്ട്

നിധീഷ് വില്ലാട്ട്

cow-slaught.jpg

എന്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദുത്വശക്തികള്‍ ബീഫില്‍ കടിച്ചുതൂങ്ങുന്നു?

'വിശുദ്ധമായ ചിന്തക്കും പ്രവൃത്തികള്‍ക്കും വെജിറ്റേറിയനിസം (Vegetarianism) അത്യന്താപേക്ഷിതമാണു. ഇത് ഒരു വിശുദ്ധിയുടെ മാര്‍ഗ്ഗമാണ്. നിങ്ങള്‍ വിതച്ചതാണു നിങ്ങള്‍ കൊയ്യുക. അറവുശാലകളിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെടുന്ന മിണ്ടാപ്രാണികളുടെ രോദനം നാം മനസ്സിലാക്കണം.'...

Don't miss it

error: Content is protected !!