ഡോ. മുഹമ്മദ് നഗഈ അഹ്മദ്

ഡോ. മുഹമ്മദ് നഗഈ അഹ്മദ്

മലേഷ്യയിലെ ഇസ്‌ലാമും മുസ്‌ലിംകളും

മലേഷ്യയിലെ പ്രമുഖ പ്രബോധക സംഘത്തിന്റെ നേതാവാണ് ഡോ. മുഹമ്മദ് നഗഈ അഹ്മദ്. മലേഷ്യയിലെ ഇസ്‌ലാമിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയും രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങളെയും കുറിച്ച് വിവരിക്കുകാണ് ഡോ. നഗഈ. അദ്ദേഹവുമായി...

Don't miss it

error: Content is protected !!