അബ്ദുല്‍ കരീം ബക്കാര്‍

Book Review

മികച്ച പ്രഭാഷകൻറെ ഗുണങ്ങള്‍

കാരണം, ഒരു വ്യക്തി തന്‍റെ നാട്ടിലെയോ പരിസരത്തെയോ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രഭാഷകനെ കേള്‍ക്കുക എന്നതില്‍ നിന്ന് മാറി, ലോകവ്യാപകമായിട്ടുള്ള, വ്യത്യസ്ത ചിന്താധാരകളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന, ഉന്നതമായ ഭാഷാവൈഭവവും…

Read More »
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker