സയ്യിദ് സാബിഖ്‌

സയ്യിദ് സാബിഖ്‌

ashura.jpg

മുഹറം നോമ്പിന്റെ പ്രാധാന്യം

മുഹറം പത്തിന് (ആശൂറാഅ്) നോമ്പ്  (മുഹറം നോമ്പ് ) നോല്‍ക്കുന്നതിന് വലിയ പ്രധാന്യമാണ് ഇസ്‌ലാമിലുള്ളത്. പ്രവാചകന്‍ (സ) പറഞ്ഞു :'ആശൂറാഅ് ദിവസം (മുഹറം പത്ത്) നോമ്പ് നോല്‍ക്കുന്നതിന്...

Don't miss it

error: Content is protected !!