Tag: prophet muhammad

നബി ജീവിതത്തിലെ അധ്യാപന രീതികൾ – 1

അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്തവരില്‍, അവരില്‍ നിന്ന് തന്നെ റസൂലിനെ നിയോഗിച്ചവനത്രെ അവന്‍. അവര്‍ക്കു തന്റെ 'ആയത്തുകള്‍' ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം ഓതിക്കൊടുക്കുകയും, അവരെ സംസ്കരിക്കുകയും, വേദഗ്രന്ഥവും വിജ്ഞാനവും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു . ...

ദൈവദൂതനും ദൂതും.!

ലോകത്തിന്റെ തെളിനീർ സുഗന്ധമാണ് റസൂൽ (സ ). ഒരുതരം മസൃണമായ വൈകാരിക സ്നേഹമാണ് റസൂലിനോട്. കാരുണ്യം കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന പ്രപഞ്ച നാഥന്റെ ദൂതുമായി ദൈവ ദൂതൻ ജന ഹൃദയങ്ങളെ ...

ജബൽ നൂറിലെ പ്രഭാതം

ജബൽ നൂറിൽ കയറിയ ഞാൻ ഹിറാഗുഹയുടെ സമീപത്തുവെച്ച് ആത്മഗതം ചെയ്തു; ഇവിടെ വെച്ചാണ് അല്ലാഹു മുഹമ്മദി(സ)നെ പ്രവാചകനായംഗീകരിച്ചതും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രഥമ വഹ് യ് അവതരിപ്പിച്ചതും. ലോകത്തിന് പുതുവെളിച്ചവും ...

prophet1.jpg

വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തെ വായിച്ച വലിയ ജീവിതം

ദൂതൻ, ദാസൻ എന്നിവയാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബി അദ്ദേഹത്തിനു നൽകാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന വിശേഷണങ്ങൾ. എന്നാൽ 'ദാസൻ' എന്ന വിശേഷണത്തിൽ 'ദൂതൻ' എന്ന വിശേഷണത്താൽ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ...

തേനും വേദവും

വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് നബിയുടെ ജീവിതം എന്ന് സാധാരണ പണ്ഡിതന്മാർ പറയാറുണ്ട്. വേദപുസ്തകത്തിന്റെ സർവസ്പർശിയായ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വജീവിത മാതൃകകൊണ്ട് മനുഷ്യസമൂഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുത്തു വെന്നതാണല്ലോ ഈ പണ്ഡിതാഭിപ്രായത്തിന്റെ സരളമായ ...

prophet.jpg

ജനകോടികളുടെ നേതാവ്

വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തെ പരിചയമേ മുഹമ്മദ് നബിയുമായി എനിക്കുള്ളൂ. എങ്കിലും പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽക്കൂടി കണ്ടതും കിട്ടിയതും ആയതിനാൽ സത്യ സന്ധവും ആധികാരികവും എന്ന പ്രത്യേകത അതിനുണ്ട്. ഭാവി ...

മുഹമ്മദ് നബി സാധിച്ച വിപ്ലവം

ഓരോ മതക്കാരും ഓരോ ജനവിഭാഗവും അവരവരുടെ ആചാര്യന്മാരെയും നേതാക്കന്മാരെയും അതിശയോക്തിപരമായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയെന്നത് അസാധാരണമായ സംഭവമല്ല. നിറക്കൂട്ടുള്ള ചായങ്ങളിൽ കൊത്തിയെടുത്ത ഇത്തരം വിഗ്രഹ ശിൽപങ്ങൾ സാധാരണക്കാരന്റെ വീരാരാധനാ മനസ്സിനെ ...

അനുപമ വ്യക്തിത്വം

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനശക്തിയുള്ള വ്യക്തികളുടെ പട്ടിക നയിക്കുവാൻ ഞാൻ മുഹമ്മദിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ചില വായനക്കാരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയേക്കും. ചിലർ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും. എന്നാൽ മതപരവും ഭൗതികവുമായ തലങ്ങളിൽ ...

മോക്ഷത്തിന്റെ പൊരുൾ

സന്യാസത്തിന്റെയോ വിരക്തിയുടെയോ ജീവിതമല്ല പ്രവാചകൻ നിർദേശിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണം, രതി, വസ്ത്രം തുടങ്ങിയ ജീവിതത്തിന്റെ ആഹ്ലാദങ്ങൾ പരിത്യജിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ ശരശയ്യയിൽ ശയിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ തപശ്ചര്യയോ ഉപവാസമോ കൊണ്ടോ മാത്രം നേടാവുന്ന ഒന്നല്ല ...

Page 1 of 3 1 2 3

Don't miss it

error: Content is protected !!