സയണിസം പരാജയം സമ്മതിക്കുന്നു

യുദ്ധത്തിലെ വിജയ പരാജങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് പല മാനദണ്ഡങ്ങളുമുണ്ട്. എന്നാൽ യുദ്ധം ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടലാണ് യഥാർഥ പരാജയം. മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിൽ അതിക്രമം കാണിച്ചു കൊണ്ട് പുതിയ യുദ്ധം...

Read more

അമേരിക്കയാണ് പ്രശ്നം

ഇസ്രായേൽ അമേരിക്കയുടെ 51 ആം സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ചുരുക്കത്തിൽ, അങ്ങനെയാണ് അവർ അതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. ലോകത്തെ ഭരിക്കുവാനും നിയന്ത്രിക്കുവാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏതൊരു സാമ്രാജ്യത്വശക്തിക്കും തന്ത്ര പ്രധാനമായ മധ്യപൗരസ്ത്യ...

Read more

വംശീയ ദേശീയവാദികള്‍ തീരുമാനിക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ നയങ്ങള്‍

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ വംശീയ-ദേശീയതയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ചുവടുമാറ്റം ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ സുപ്രധാന സംഭവവികാസങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ്. ഉദാര-ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങള്‍ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അപരവിദ്വേഷവും അന്യവത്കരണവും വംശീയതയും മുഖമുദ്രയാക്കിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്ര...

Read more
error: Content is protected !!