Knowledge

Knowledge

നോമ്പിന്റെ കർമശാസ്ത്രം: നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ

നോമ്പ് മുറിയുന്നതും നോറ്റുവീട്ടൽ നിർബന്ധമാകുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ: ഒന്ന്: സൂര്യാസ്തമയത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പാണെങ്കിലും  ” الحيض ” (ആർത്തവം), ” النفاس ” (പ്രസവാനന്തരമുള്ള രക്തം) എന്നിവ സംഭവിക്കുക.…

Read More »
Knowledge

നോമ്പിന്റെ കർമശാസ്ത്രം

പ്രഭാതം മുതൽ സൂര്യാസ്തമയം വരെ നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളെ (ഭക്ഷണം, പാനീയം, ലൈംഗികബന്ധം) പിടിച്ചുവെക്കുകയെന്നതാണ് ഇസ് ലാമിൽ നോമ്പ് എന്നതുകൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. നോമ്പിന് വ്യത്യസ്തമായ വിധികളാണുള്ളത്. റമദാൻ…

Read More »
Knowledge

സംവാദത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം -എട്ട്

സംവാദങ്ങളിൽ സത്യസന്ധത, ആത്മാർത്ഥത, വിശാലത, ഗുണകാംക്ഷ തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുകയും അതിൽ ഉത്തമമായതിനെ അനുധാവനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച പരാമർശം കഴിഞ്ഞ…

Read More »
Knowledge

സംവാദത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം -ഏഴ്

എന്തായിരിക്കും ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്? മറ്റു പല ചോദ്യങ്ങൾക്കുമെന്ന പോലെ ഇതിനും ആപേക്ഷികമായ ഉത്തരം മാത്രമേ നല്‍കാൻ പറ്റൂ. പട്ടിണിയിലേക്കെത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷണത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതല്ല ഒന്നും.…

Read More »
Knowledge

സംവാദത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം -ആറ്

വെറും വാചാടോപങ്ങൾക്കുള്ള ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം. നൈജീരിയൻ സാഹിത്യകാരനായ ചിനുവ അചേബേയുടെ ഒരു നോവലാണ് Anthlls of the Savannah. അതിൽ പറയുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട്. ദിവസങ്ങളായി…

Read More »
Knowledge

സംവാദത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം -അഞ്ച്

ഇസ്‌ലാമിക പ്രതലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തിലുമെന്ന പോലെ ഇതിലും നിയ്യത്ത് പ്രധാനമായി വരുന്നു. സത്യം കണ്ടെത്തുകയോ സ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നതിനപ്പുറം വൈയക്തികമായ ഈഗോയുടെ സംസ്ഥാപനം എന്നതിലേക്ക് ഉദ്ദേശ്യം വഴിമാറിപ്പോയാൽ…

Read More »
Knowledge

സംവാദത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം -നാല്

ഒരു കാര്യത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥ അറിയാനോ സ്ഥാപിക്കാനോ വേണ്ടി, പരസ്പരഭിന്നമായ ആശയങ്ങൾ വെച്ചുപുലര്‍ത്തുന്ന രണ്ടോ അതിലധികമോ പേർ നടത്തുന്ന വിഹിതമായ ചര്‍ച്ച എന്ന് സംവാദത്തെ നിര്‍വചിക്കാം. ഭിന്നങ്ങളും വിവിധങ്ങളുമായ…

Read More »
Knowledge

സംവാദത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം -മൂന്ന്

കാര്‍ട്ടീസിയൻ സംവാദങ്ങളും യുക്തിയെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. വിശകലനത്തിന്റെ നാല് നിയമങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഹൊനെ ദെകാർത്ത് (Rene Descartes). ഒന്ന്) ഒരു കാര്യത്തെ വ്യക്തമായും വിവേചിച്ചും അറിയുന്നത് വരെ അതിനെ…

Read More »
Knowledge

സംവാദത്തിൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രം -രണ്ട്

തത്വചിന്തയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഡിബേറ്റുകൾ സുപ്രധാനമായ ഒരു ശീര്‍ഷകം തന്നെയാണ്. സോക്രട്ടീസ് സംവാദകലയെ ജ്ഞാനാന്വേഷണത്തിന്റെ മുഖ്യോപാധിയായി കണ്ടു. സവിശേഷമായ സംവാദരീതിയും അദ്ദേഹം ആവിഷ്‌കരിച്ചു. സോക്രാട്ടിക് ഡിബേറ്റ് എന്നാണ് ഇത്…

Read More »
Knowledge

സംവാദത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം -ഒന്ന്

ബോധത്തിലും ബോധ്യത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ ചിന്തകളിലൂടെയും അനുഭവങ്ങളിലൂടെയുമാവണം ഒരാൾ അയാളുടെ സത്യം തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. കേവലഗതാനുഗതികത്വം മനുഷ്യരിൽ ശരിയായ ആത്മവിശ്വാസമോ ആത്മസംതൃപ്തിയോ നിറയ്ക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല. കേട്ടും കണ്ടും ചിന്തിക്കുകയോ അവബോധം…

Read More »
Close
Close