1921-2021

മലബാര്‍ സമരത്തിന് നൂറ് വർഷം

മലബാർ സമരത്തിലെ ഒരു നാടിന്റെ ചരിത്രം

ഈ വർഷം മലബാർ സമരത്തിന് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് തികയുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരങ്ങൾ നടന്നെകിലും അവയിൽ നിന്നെല്ലാം മലബാർ സമരത്തെ വേർ തിരിച്ചു...

Read more

ആലി മുസ്​ലിയാരുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന് 99 വർഷം

ഭൂമിക്കു മുകളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുക എന്നതാണ് പലരുടെയും ഇസ്ലാം. അവരുടെ ഇസ്ലാമിൽ കൂടുതലും ആകാശത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാവും. ആകാശത്തെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയിലെ പ്രവർത്തനം നോക്കിയാണ് എന്ന പരമാർത്ഥം...

Read more

മാഹിയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും മാപ്പിളമാരും

ലോക ചരിത്രത്തെ തന്നെ മാറ്റി മറിച്ച മഹാ സംഭവങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നല്ലോ 1453-ൽ നടന്ന തുർക്കികളുടെ ഈസ്തംബൂൾ ആക്രമണം. അതോടു കൂടി പാശ്ചാത്യ ലോകത്തു നിന്നും പൗരസ്ത്യ ദിക്കുകളിലേക്കുള്ള കരമാർഗ്ഗം...

Read more

ആലി മുസ്‌ലിയാർ

കിഴക്കൻ ഏറനാട്ടിലെ നെല്ലിക്കുത്തിൽ ഏറിക്കുന്നം പാലത്തുമൂലയിൽ കുഞ്ഞിമൊയ്തീൻ സാഹിബിന്റെയും മുടിക്കോട് ഖാസി(ന്യായാധിപൻ) യായിരുന്ന ഒറ്റക്കാട്ടു മമ്മദു മുസ്‌ലിയാരുടെ മകൾ ആമിനയുടെയും മകനായി(1853-54)ൽ ആലിമുസ്‌ലിയാർ ജനിച്ചു. കുലീനരും ഉറച്ച...

Read more

മൈഗുരുഡ് : മാപ്പിളമാരുടെ ഗൂഢഭാഷ

ആശയ വിനിമയത്തിന് മുഖ്യധാരാഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം, വേറെയെന്തെങ്കിലും താത്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഗൂഢഭാഷകൾ. ഗൂഢഭാഷ പൊതുധാരാ ഭാഷക്കൊപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന സമാന്തരഭാഷയാണെന്നു പറയാം. അത് എല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല....

Read more

മലബാർ പോരാട്ടം, മതപരിവർത്തനം

മലബാർ സമരത്തിന്റെ വേരുകൾ തേടിയുള്ള അന്വേഷണവും പുതിയ വായനകളും വികസിച്ചുവരികയാണ്. ഊഹാപോഹങ്ങളിൽനിന്നും അധീശത്വ ചരിത്രനിർമിതിയിൽനിന്നും സ്വതന്ത്രമാവാനുള്ള ത്വര ചരിത്രവും കാണിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇവയെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ചില വിചാരങ്ങൾ മാത്രമാണ്...

Read more

ദേശം, ദേശീയത, സാർവദേശീയത

ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നൂറുകുറി വിനീതനായ ഈ ചരിത്രകാരൻ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഒടുവിലവർ രേഖകൾ ഹാജരാക്കി പറഞ്ഞുതന്നു. ചരിത്ര വിദ്യാർഥികളുടെ അറിവിലേക്കായി അതിവിടെ സാവധാനം രേഖപ്പെടുത്താം. (വൈക്കം മുഹമ്മദ്...

Read more

സാമ്രാജ്യത്വ – ജന്മിത്വവിരുദ്ധ പോരാട്ടം

ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങളിലെ ഒരു പ്രധാന അധ്യായമാണ് 1921 ൽ മലബാറിൽ നടന്ന കാലപം, മലബാർ കലാപം ഖിലാഫത്ത് ലഹള, കാർഷിക കുടിയാൻ പ്രക്ഷോഭം...

Read more

മലബാർ സമരവും വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളും

1921 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ തെക്കേ മലബാറിൽ നടന്ന വിപ്ലവത്തെ ഗവൺമെന്റും അനുകൂലികളും മാപ്പിള ലഹളായായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്കു ശേഷവും ഈ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് പലരും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത്....

Read more
error: Content is protected !!