മുഹമ്മദ് യാസിര്‍ ജമാല്‍

മുഹമ്മദ് യാസിര്‍ ജമാല്‍

പുതിയ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്‌ലിം വിചാരങ്ങള്‍

ജുനൈദിന്റെയും നാസിറിന്റെയും ദാരുണമായ കൊലപാതകങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം, ഇന്ത്യന്‍ മുസ്‌ലിംകളുടെ അവസ്ഥ ലോകമെമ്പാടും ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇപ്പോഴുള്ള സാഹചര്യം പെട്ടെന്നുണ്ടായതല്ല. മറിച്ച്, അത് രൂപപ്പെടാനും ഇന്ത്യന്‍ മുസ്‌ലിംകള്‍ക്ക് മേല്‍...

error: Content is protected !!