മുഹമ്മദ് വിദാദ്‌

മുഹമ്മദ് വിദാദ്‌

നോട്ട് നിരോധനം കൊണ്ടെന്തുണ്ടായി ?

വിലക്കയറ്റം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടുകയാണ് രാജ്യനിവാസികള്‍. ഇതിന്റെ മൂലകാരണങ്ങള്‍ തേടിപ്പോയാല്‍ ഒരുപാട് കണ്ടെത്തലുകളിലെത്തിച്ചേരും. എന്നാല്‍ ഇത്ര രൂക്ഷമായ രീതിയില്‍ ഇത് ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ് എന്ന ചോദ്യം നമ്മെ ആറ്...

Don't miss it

error: Content is protected !!