ഉമര്‍ സഈദ്

History

ഹൃദയത്തില്‍ ഭൂപടം കൊത്തുന്നവര്‍

ഒരു ഭൂപടമെടുത്ത് അതില്‍ കുര്‍ദിസ്ഥാനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് കഴിയുന്നില്ല എങ്കില്‍ അത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നമല്ല. നിങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമായിരിക്കില്ല അതിന് സാധിക്കാത്തത്; കാരണം അതൊരു സ്വതന്ത്രരാഷ്ട്രമല്ല. എന്നാല്‍ 30…

Read More »
Close
Close