തോമസ് ഒ ഫാല്‍ക്

തോമസ് ഒ ഫാല്‍ക്

പശ്ചിമേഷ്യയെ മാറ്റിമറിച്ച 2020

സിറിയ 10 വര്‍ഷത്തെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം അഞ്ച് ലക്ഷം പേരുടെ ജീവഹാനിക്ക് മാത്രമല്ല കാരണമായത്, പകരം 13 മില്യണ്‍ ജനതയെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കും അത് നയിച്ചു. മൊത്തം സിറിയന്‍...

Don't miss it

error: Content is protected !!