തസ്നീം റസ

Book Review

ടു കിൽ എ മോക്കിംഗ് ബേഡ്: വംശീയതയും നന്മ-തിന്മകൾക്കിടയിലെ സംഘർഷവും

ബാല്യകാല സ്മരണകളിലേക്ക്‌ നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന മാസ്മരികമായൊരു കൃതിയാണ് ഹാർപർ ലീ എഴുതിയ “ടു കിൽ എ മോക്കിങ് ബേഡ്” എന്ന നോവൽ. 1960ൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ…

Read More »
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker