തമാര നസ്സാർ

തമാര നസ്സാർ

ഫേസ്ബുക്ക് ഇസ്രായേലിന് സഹായകമാകുന്ന വിധം

2020 മെയ് മാസത്തിൽ, ഗാസ മുനമ്പിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടപ്പോൾ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനലക്ഷങ്ങൾ ഫലസ്തീൻ ജനതക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് തെരുവുകളിലിറങ്ങിയിരുന്നു. മറ്റു ചിലർ ഇസ്രായേലിന്റെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനും, അപലപിക്കാനും,...

Don't miss it

error: Content is protected !!