സെയ്ദ് മോറിസ്

സെയ്ദ് മോറിസ്

പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി: പ്രതീക്ഷയുടെ പൊൻകിരണം

ലോകത്തെയാകമാനം ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന കോവിഡ് -19 ആശങ്കകൾക്കിടയിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു കിരണമാണ് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി. വൈറസ് പോലുള്ള സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് പ്രത്യേകം പ്രാവീണ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്...

Don't miss it

error: Content is protected !!