സുകൈന പി

സുകൈന പി

ഹിജാബ് മത- മതേതര വായനകളുടെ ഉള്ളും പുറവും

കലാലയങ്ങളിലെ 'പെൻഗ്വിൻ' വിളികൾക്കും കവിതകളിലെ 'മതദേഹം ' അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾക്കും അപ്പുറത്ത് മുസ്ലിം പെണ്ണ് തൻ്റെ ഹിജാബിനാൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ചിലതുണ്ട്. കേവലം ഒരു മതേതര ഉത്കണ്ഠയായി ,...

Don't miss it

error: Content is protected !!