ഷെറീന്‍ ഫെര്‍ണാണ്ടസ്

ഷെറീന്‍ ഫെര്‍ണാണ്ടസ്

Dr Shereen Fernandez is a lecturer in Human Geography at Queen Mary University of London. Her research looks at the continued impacts of the War on Terror on Muslims in Britain. She tweets @shereenfdz.

ഗ്വോണ്ടനാമോ ബേ: അമേരിക്കന്‍ അനീതിയുടെ അവസാനിക്കാത്ത പ്രതീകം

'ഭീകര വിരുദ്ധയുദ്ധ'ത്തിന്റെ ഭാഗമായി പിടിക്കപ്പെടുന്ന തടവുകാരെ പാര്‍പ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള ഗ്വാണ്ടനാമോ ബേ തടങ്കല്‍ പാളയം സ്ഥാപിതമായിട്ട് 19 വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയായിരിക്കുന്നു. ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള ജമ്പ്‌സ്യൂട്ടുകള്‍ അണിയിപ്പിച്ച്, ചങ്ങലകളാല്‍ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട്,...

Don't miss it

error: Content is protected !!