സന്ന ഇര്‍ഷാദ് മാട്ടൂ

Freelance Photographer, Documentary film making, visual story teller at Freelancer. Srinagar, Jammu & Kashmir, Indien
Interview

കശ്മീര്‍ വിഷയത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ മാധ്യമങ്ങളുടെ നിലപാട് തീര്‍ത്തും വഞ്ചനാത്മകമാണ്‌

ഒരു ജനതയുടെ മൗലികാവകാശങ്ങള്‍ പ്രത്യക്ഷമായി ലംഘിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ മൂര്‍ത്ത രൂപമാണ് കശ്മീര്‍. അവിടെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണകൂട ഹിംസയെ സമൂഹത്തിന് മുന്നില്‍ അവതരിപ്പിച്ച കശ്മീരിലെ പ്രമുഖ ജേര്‍ണലിസ്റ്റും ഫ്രീലാന്‍സ്…

Read More »
Close
Close