റജബ് ത്വയ്യിബ് എര്‍ദോഗാന്‍

റജബ് ത്വയ്യിബ് എര്‍ദോഗാന്‍

Recep Tayyip Erdoğan is a Turkish politician serving as President of Turkey since 2014. He previously served as Prime Minister from 2003 to 2014 and as Mayor of Istanbul from 1994 to 1998.

സിറിയയില്‍ നിന്നുള്ള ട്രംപിന്റെ പിന്മാറ്റം നല്ലതാണ്

പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ സിറിയയില്‍ നിന്നും പിന്മാറാനുള്ള തീരുമാനം വളരെ ശരിയാണ്. എങ്കിലും സിറിയന്‍ ജനത,അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം, യു എസ് എന്നിവരുടെ താത്പര്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പ് വരുത്താനായി പങ്കാളികളോട്...

എര്‍ദോഗാനും തുര്‍ക്കി- അമേരിക്കന്‍ പ്രതിസന്ധിയും

കഴിഞ്ഞ ആറ് വ്യാഴവട്ടക്കാലമായി തുര്‍ക്കിയും അമേരിക്കയും നയതന്ത്ര പങ്കാളികളും നാറ്റോ സഖ്യ കക്ഷികളുമാണ്. ശീത യുദ്ധക്കാലയളവിലും അതിനു ശേഷവും നേരിട്ട വെല്ലുവിളികളെ ഇരു രാഷ്ട്രങ്ങളും ഒന്നിച്ചു അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്....

Don't miss it

error: Content is protected !!