രശ്മി സെഹ്ഗാള്‍

രശ്മി സെഹ്ഗാള്‍

മോദിയുടെ സന്യാസ സ്‌നേഹം കപടമോ ?

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സന്യാസത്തിലിരിക്കുന്ന ചിത്രം നാം കണ്ടു. കാവി വസ്ത്രം ധരിച്ച് കേദര്‍നാഥിലെ അടച്ചുറപ്പുള്ള ഗുഹ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ബെഡില്‍ ഇരുന്ന് തണുപ്പില്‍ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായി...

error: Content is protected !!