റാജിഹ് അല്‍ഖോരി

റാജിഹ് അല്‍ഖോരി

കൊറോണയും ഗുഹകളിലേക്കുള്ള മടക്കവും

കേവലം രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് മനുഷ്യനും ലോകവും എട്ടുകാലി വലയേക്കാള്‍ ദുര്‍ബലമായിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍ നഗ്നനേത്രങ്ങള്‍ കൊണ്ട് കാണാന്‍ പോലുമാകാത്ത സൂക്ഷമജീവിയായ കൊറോണയാണതിന് പിന്നില്‍. രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ക്കും മനുഷ്യര്‍ക്കും മനുഷ്യ-പ്രകൃതി...

Don't miss it

error: Content is protected !!