റഫീഖ് യൂനുസ് മസ്‌രി

Fiqh

പലിശയുടെ വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങള്‍

പലിശ രണ്ട് തരത്തിലാണ്. ഒന്ന് കച്ചവടത്തില്‍ നിന്നാണെങ്കില്‍ (ربا بيوع) മറ്റൊന്ന് കടത്തില്‍ നിന്നുള്ളതാണ് (ربا قروض). കച്ചവടത്തില്‍ നിന്നുള്ള പലിശ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്. അതില്‍ ഒന്നാമത്തേത്…

Read More »
Close
Close