ഖുത്വ് ബ് അൽഅറബി

ഖുത്വ് ബ് അൽഅറബി

ഈജിപ്ഷ്യൻ കോളമിസ്റ്റ്

നോർമലൈസേഷനോട് രാജിയാകാത്ത ജനപഥങ്ങൾ

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യപാദത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറി താര പ്രചാരകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു സാമുവൽ സൊമീർ (മരണം 1953). ഈജിപ്തും മറ്റു അയൽ അറബ് നാടുകളുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖല....

Don't miss it

error: Content is protected !!