പ്രൊഫ. ഡോ. അഹ്മദ് ഷൌഖി ഇബ്രാഹീം

Quran

ഖുര്‍ആന്‍, ഹദീസ് പഠനത്തിൻെറ ശാസ്ത്രീയ രീതികള്‍

വിവിധ ശാസ്ത്രീയ ശാഖകളായി വേര്‍തിരിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ശാസ്ത്രീയ വിവരങ്ങള്‍ ഖുര്‍ആനിലും ഹദീസിലും അനന്തമാണ്. അതെല്ലാം തന്നെ പരമമായ ഒരു സത്യത്തെയാണ് ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സൃഷ്ടിപ്പിലും അധികാര…

Read More »
Close
Close