പ്രിന്‍സ് ജോസഫ്

പ്രിന്‍സ് ജോസഫ്

israel old age

ഇസ്രായേലും മാനസിക രോഗികളും

പാലായ്ക്ക് അടുത്ത് മരങ്ങാട്ട് പള്ളി എന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് . അവിടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു അകന്ന ആന്റി ഇസ്രായേലില്‍ ഹോം നേഴ്‌സ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇസ്രായേലില്‍...

Don't miss it

error: Content is protected !!