കരണ്‍ ഥാപ്പര്‍/പ്രണബ് സെന്‍

കരണ്‍ ഥാപ്പര്‍/പ്രണബ് സെന്‍

‘സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളരെ മോശം, കൂടുതല്‍ മോശമായേക്കും’

ഇന്ത്യയിലെ നിലവിലെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് തന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മുന്‍ ചീഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റ്യീഷനും പുതുതായി നിയമിതനായ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാനുമായ പ്രണാബ് സെന്‍. സെനുമായി പ്രമുഖ...

Don't miss it

error: Content is protected !!