പി.ടി. കുഞ്ഞാലി

പി.ടി. കുഞ്ഞാലി

പ്രവാചകനിയോഗത്തിന്റെ ഉന്നവും മാര്‍ഗവും?

കേവലാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മതക്കപ്പുറം പ്രവാചകജീവിതത്തിന് വല്ല നിയോഗങ്ങളുമുണ്ടോ? ദൈവക്കൂട്ടങ്ങളുടെ മഹാസാന്നിധ്യങ്ങളില്‍നിന്നും വിശ്വാസിയുടെ പ്രാര്‍ഥന ഏകനായ പരാശക്തിയിലേക്കു മാത്രം കൂര്‍പ്പിച്ചുനിര്‍ത്തുകയും അങ്ങനെ തീര്‍ത്തും സാമൂഹികനിരപേക്ഷമായി വ്യക്തിതലത്തില്‍ സ്വര്‍ഗപ്രവേശം ഉറപ്പുവരുത്തുകയും മാത്രമായിരുന്നുവോ...

വിശ്വാസി മക്കയെ കനവിൽ കാണുമ്പോൾ

ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്ര കൗതുകവും ഉൽപാദിപ്പിക്കാത്ത ദേശം. കല്ലുമലകൾ എഴുന്നുനിൽക്കുന്ന നിമ്‌നോന്നതയാർന്ന പരുഷ ഭൂമി. സാമാന്യമായ ഏതൊരു സൗമ്യജീവിതത്തെയും ചതിച്ചു തോൽപ്പിക്കാൻ മാത്രം നിരാർദ്രമായ ഊഷരത. അവിടെ...

ശഹീദ് വാരിയംകുന്നത്തിനെ പാരായണ വഴിയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ

മനസ്സിൽ തീക്ഷണമായൊരു കലാപമായി ഇരമ്പിമറിയുക കാലബോധവും കൂടി സവിശേഷമായി അതിനകത്ത് ത്വരകമാകുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ ബോധ്യങ്ങളായും ബോധ്യങ്ങൾ അനുഭവങ്ങളായും അനുഭവങ്ങൾ വിസ്മയങ്ങളായും കാലത്തിൻ്റെ പടികൾ കയറും. ഇസ്ലാമിക്ക്...

error: Content is protected !!