പി. പി അബ്ദുൽ റസാഖ്

പി. പി അബ്ദുൽ റസാഖ്

ഒരു ക്ലബ് ഹൗസ് അനുഭവത്തിലെ ആകുലതകളും നിരീക്ഷണങ്ങളും

ഇന്നലെ (തിങ്കൾ - 8.6.2021) ക്ലബ് ഹൗസിലെ "ക്രിസ്ത്യൻ യുവത്വമേ ഇതിലേ" എന്ന് Hallway യിൽ ഞാനും ഒന്ന് കയറി നോക്കിയിരുന്നു. അവിടെ 'abdul' എന്ന പേരോട്...

അമേരിക്കയാണ് പ്രശ്നം

ഇസ്രായേൽ അമേരിക്കയുടെ 51 ആം സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ചുരുക്കത്തിൽ, അങ്ങനെയാണ് അവർ അതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. ലോകത്തെ ഭരിക്കുവാനും നിയന്ത്രിക്കുവാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏതൊരു സാമ്രാജ്യത്വശക്തിക്കും തന്ത്ര പ്രധാനമായ മധ്യപൗരസ്ത്യ...

ഇന്ത്യൻ ജനത മറ്റെന്തൊരു നേതൃത്വത്തെയാണ് അർഹിക്കുന്നത്?

രാജ്യം അഭൂതപൂർവമായ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്ന് പോകുന്നത്. അവസ്ഥ ഇതേ ഗതി വേഗതയിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ, ഏതൊരു ചിന്തിക്കുന്ന പൗരനും രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് ആധിയും ആശങ്കയും വെച്ചു...

കൊറോണ കാലത്തെ സംഘടിത തറാവീഹ്..?

ഇസ്‌ലാമിൽ നിർബന്ധപൂർവം നടത്തേണ്ടതും ഐച്ഛികമായി നടത്താവുന്നതുമായ അനുഷ്ഠാനകർമങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഓരോന്നിനും അതർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യവും weightage ഉം നൽകുകയെന്നത് ഇസ്‌ലാം നിശ്ചയിക്കുന്ന മുൻഗണനാക്രമത്തിന്റെ ഭാഗവുമാണ്. ഐച്ഛികമാണെങ്കിലും റമദാനിലും അല്ലാത്തപ്പോഴും...

Page 2 of 2 1 2

Don't miss it

error: Content is protected !!