നൂര്‍സെഹ്‌റ സൈദി

നൂര്‍സെഹ്‌റ സൈദി

ഇഫ്താറിനെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാക്കാനാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത്

ഇത്തവണത്തെ റംസാനില്‍ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലിംകള്‍ നോമ്പ്തുറകളില്‍ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് പൂര്‍ണമായും ഒഴിവാക്കും. വിശുദ്ധ മാസത്തില്‍ വിശ്വാസികളെല്ലാം ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന സമൂഹ നോമ്പതുറകളില്‍ പലപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ്...

error: Content is protected !!