നന്ദിത ഹക്സർ

നന്ദിത ഹക്സർ

അഭിഭാഷകയും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകയും എഴുത്തുകാരിയുമാണ് നന്ദിത ഹസ്‌കർ

നീതിക്കായുള്ള പോരാട്ടത്തെ നിയമം കൊണ്ട് അടിച്ചമർത്തുകയാണ്

ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിരുത്തരവാദ സമീപനങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾക്കും ലൈംഗിക ചൂഷണങ്ങൾക്കുമെതിരെ ഇന്ത്യൻ കായിക ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ ജേതാക്കൾ സജീവമായി തെരുവിലിറങ്ങുന്നത്. പ്രതിഷേധക്കാരായ അത് ലറ്റുകളുടെ ധൈര്യത്തെയും...

error: Content is protected !!