എൻ.എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ

എൻ.എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ

ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ ഭരണഘടനാ ആഘോഷകാലമാണ് വിശുദ്ധ റമദാൻ

ബനൂ ഇസ്രായീൽ സമൂഹത്തിനെതിരെയുള്ള കുറ്റപത്രമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്തുൽ ബഖറയുടെ സിംഹഭാഗവും. ലോകജനതക്ക് സന്മാർഗ്ഗ ദൗത്യത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട സമൂഹം അതിന്റെ നിർവഹണത്തിൽ കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥ...

error: Content is protected !!