മുഷ്താഖ് ഫസൽ

മുഷ്താഖ് ഫസൽ

സമയം : മൂലധന നിക്ഷേപമില്ലാത്ത ലാഭവും നഷ്ടവും

സമയം, ആരോഗ്യം എന്നിവ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരിക്കൽ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീണ്ടെടുക്കാനാകാത്ത ഒന്നാണ് സമയം. സമയം നമ്മളിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകുന്തോറും അത് നമ്മുടെ...

പരീക്ഷണങ്ങളിലെ ആത്മീയതയും ഇസ്‌ലാമും

പകർച്ചവ്യാധികൾ, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ പോലെയുള്ള സംഗതികളെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പ്രധാനമായും മനുഷ്യർക്കുള്ള പരീക്ഷണമായാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. أَوَلَا یَرَوۡنَ أَنَّهُمۡ یُفۡتَنُونَ فِی كُلِّ عَامࣲ مَّرَّةً أَوۡ...

Don't miss it

error: Content is protected !!