മുഹമ്മദുൽ മിൻശാവി

മുഹമ്മദുൽ മിൻശാവി

അമേരിക്കൻ വിഷയങ്ങളിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ. വാഷിങ്ടണിൽ താമസിക്കുന്നു.

‘ഒറ്റ ശിശു’ നയം ചൈനയെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത്….

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ ചൈന ഭരിച്ച എല്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളെയും വർധിച്ച് വരുന്ന ജനസംഖ്യ ഭയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും, കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ നാൽപ്പതുകളുടെ ഒടുവിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി...

Don't miss it

error: Content is protected !!