മുഹമ്മദ് സാബിത്ത് തൗഫീഖ്

മുഹമ്മദ് സാബിത്ത് തൗഫീഖ്

നാം ഓളിച്ചോടുന്ന മരണത്തെക്കുറിച്ച്

വിമാനം ടേക്ക്ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഒരു ഇന്തോനേഷ്യന്‍ സ്ത്രീ അവള്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ മറ്റൊരാളുമായി തന്റെ വിമാനയാത്രയുടെ സന്തോഷം പങ്കിട്ടു. ടിക്കറ്റുകളെല്ലാം നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്ത്...

ദുഷിച്ച കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ അകപ്പെടുന്ന മക്കൾ

ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടമാണ് കൗമാര കാലഘട്ടം. മാതാപിതാക്കളുടെ മാത്രം അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും കൽപനകൾക്കും വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്നും യുവത്വമെന്ന സർവ സ്വാതന്ത്രത്തിന്റെയും...

Don't miss it

error: Content is protected !!