മുഹമ്മദ്‌ ഹമൂദ് അൽനജിദി

മുഹമ്മദ്‌ ഹമൂദ് അൽനജിദി

ഇസ്‌ലാം പറയുന്ന ചികിത്സാരീതി

ശരീരം, ആത്മാവ്, മനസ്സ് എന്നിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയില്‍ നിന്നാണ് ഇസ്‌ലാമില്‍ ചികിത്സയെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്. ശരീഅത്ത് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നല്‍കിയ അനിവാര്യമായ അഞ്ച് അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളില്‍ പെട്ടതാണത്. അല്ലാഹു...

ഭാര്യ ഭർത്യ ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ

ഏഴു കാര്യങ്ങൾ ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ വിദ്വേഷവും ഏകാന്തതയും ഉണ്ടാക്കുകയും ഇണകൾ തമ്മിലുള്ള സ്‌നേഹം ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യന്നു. വൈവാഹിക ജീവിതം ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽനിന്നും ഒരാൾക്കും തന്നെ പിന്തിരിയാൻ...

Don't miss it

error: Content is protected !!